Sklep - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Jak założyć fundację i napisać jej statut

Wszystko o zakładaniu fundacji

Jak założyć fundację i napisać jej statut

W poradniku kompleksowo przedstawiono informacje dotyczące zakładania fundacji oraz tworzenia jej statutu. W poszczególnych rozdziałach znajdziesz następujące informacje:

  • jak krok po kroku – od pomysłu na założenie fundacji do zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), przejść całą formalną procedurę i rozpocząć działalność społeczną w formie fundacji,
  • jak prawidłowo napisać statut fundacji,
  • przykładowe wzory dokumentów przydatnych w rejestracji fundacji, wzór statutu oraz treść ustawy o fundacjach.

Szczegóły

Autor(ka): Ewa Woldan-Jakubczyk (Stowarzyszenie Klon/Jawor)
Wydanie: 2, 2015
Liczba stron: 68
Seria: Warto Wiedzieć Więcej (3w*)
Stan prawny: 1 maja 2015
Wydawca: Stowarzyszenie Klon/Jawor

Spis treści

I. WSTĘP
II. PODSTAWOWE INFORMACJE O FUNDACJI – CO WARTO WIEDZIEĆ, ZANIM PODEJMIE SIĘ DECYZJĘ O ZAŁOŻENIU FUNDACJI
1. Czym jest fundacja?
2. Dla jakich celów powstaje fundacja?
3. Kto może założyć fundację?
4. Jaka jest rola fundatora w fundacji?
5. Jaki wkład finansowy jest potrzebny, aby założyć fundację?
6. Czym różni się fundacja od stowarzyszenia?
7. Obowiązki sprawozdawcze fundacji
III. USTANOWIENIE AKTU FUNDACYJNEGO – CZYLI CO WARTO WIEDZIEĆ, ZANIM PODPISZESZ AKT NOTARIALNY O POWOŁANIU FUNDACJI
1. Jak ustanowić akt fundacyjny?
2. Jakie informacje powinien zawierać akt fundacyjny?
3. Jaki jest koszt aktu notarialnego?
4. Przydatne wskazówki – czyli na co zwrócić uwagę przy sporządzaniu aktu notarialnego
IV. STATUT FUNDACJI – CZYLI JAK KROK PO KROKU NAPISAĆ DOKUMENT, NA PODSTAWIE KTÓREGO BĘDZIE DZIAŁAŁA FUNDACJA
1. Co to jest statut i jaką rolę pełni w fundacji?
2. Na jakim etapie tworzenia fundacji trzeba mieć statut i kto go sporządza?
3. Od kiedy obowiązuje statut fundacji?
4. Co musi zawierać statut fundacji?
5. Co może zawierać statut fundacji?
6. Przydatne wskazówki – czyli na co zwrócić uwagę przy sporządzaniu statutu fundacji
7. Statut i działalność statutowa – o czym jeszcze warto pamiętać? 38
V. REJESTRACJA FUNDACJI W KRS – CZYLI O TYM, JAK SPRAWNIE PRZEJŚĆ FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z WPISEM FUNDACJI DO REJESTRU
1. Co to jest Krajowy Rejestr Sądowy?
2. Z czego składa się wniosek rejestracyjny fundacji (formularze i załączniki)?
3. Złożenie wniosku w KRS
4. Jaki jest koszt rejestracji fundacji w KRS?
VI. DECYZJA KRS – CZYLI JAK PRZEBIEGA POSTĘPOWANIE REJESTROWE FUNDACJI W SĄDZIE
1. W jakim czasie sąd rozpatruje wniosek rejestracyjny fundacji?
2. Jaką decyzję może wydać KRS?
3. Jak poprawić wniosek zwrócony z KRS?
4. Czy od decyzji KRS przysługuje odwołanie?
5. Numery: NIP i REGON, zgłaszanie danych uzupełniających
6. Konto bankowe fundacji
VII. WZORY DOKUMENTÓW PRZYDATNE W PROCESIE REJESTRACJI FUNDACJI
1. Przykładowy akt notarialny fundacji
2. Przykładowa uchwała w sprawie wyboru członków zarządu fundacji
3. Przykładowa uchwała w sprawie wyboru członków rady fundacji
4. Przykładowe oświadczenie fundatora o wyborze ministra sprawującego nadzór nad fundacją
5. Przykładowy wniosek o zwolnienie fundacji z kosztów sądowych
6. Przykładowa uchwała fundatorów o przyjęciu statutu
7. Przykładowy wzór statutu fundacji, która posiada zarząd i radę fundacji
VIII. GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ZAKŁADANIA I PROWADZENIA FUNDACJI
IX. TEKST USTAWY O FUNDACJACH

facebook