Sklep - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Jak założyć stowarzyszenie i napisać jego statut

Wszystko o zakładaniu stowarzyszenia

Jak założyć stowarzyszenie i napisać jego statut

Praktyczny poradnik z serii 3w* (uwzględnia zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy Prawo o stowarzyszeniach obowiązujące od 20 maja 2016 r.). Znajdziesz w nim:

  • wyjaśnienie, czym jest stowarzyszenie i jakie może mieć formy,
  • opis formalności związane z zakładaniem stowarzyszenia, szczególnie rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS),
  • rady dotyczące prawidłowo napisanego statutu stowarzyszenia,
  • opis obowiązków po zarejestrowaniu w KRS, związanych z rozpoczęciem działalności.

Poradnik zawiera wyjaśnienia, przykłady oraz propozycje praktycznych rozwiązań pomocnych w rozpoczęciu działalności w formie stowarzyszenia, w tym przykładowy wzór statutu oraz listę aktów prawnych, które regulują jego działalność. To niezbędna publikacja dla wszystkich aktywnych osób i grup, które chcą zarejestrować swoją działalność społeczną w KRS w formie stowarzyszenia.

UWAGA: Do wersji drukowanej (z 2016 r.) dokładana jest errata do roz. VI poradnika (w związku z wprowadzeniem od 1 lipca 2021 r. obowiązku rejestracji elektronicznej dla fundacji rejestrujących w KRS także działalność gospodarczą).

Szczegóły

Autor(ka): Monika Chrzczonowicz, Aneta Krawczyk (Stowarzyszenie Klon/Jawor)
Wydanie: 4, 2021
Liczba stron: 124
Seria: Warto Wiedzieć Więcej (3w*)
Stan prawny: 1 lipca 2021 (do wersji drukowanej z 2016 r. dokładana jest errata do roz. VI poradnika)
Wydawca: Stowarzyszenie Klon/Jawor

Spis treści

I. WSTĘP
II. CZYM JEST STOWARZYSZENIE – DLACZEGO I KIEDY WARTO JE ZAŁOŻYĆ
1. Czym jest stowarzyszenie? Jakie są rodzaje stowarzyszeń?
2. Co to jest stowarzyszenie zarejestrowane w KRS?
3. Co to jest stowarzyszenie zwykłe?
4. Co to jest klub sportowy działający w formie stowarzyszenia?
5. Co to jest związek stowarzyszeń?
6. Czym różni się stowarzyszenie zarejestrowane w KRS od fundacji?
7. Obowiązki sprawozdawcze i księgowe stowarzyszeń
III. ZAKŁADANIE STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO – PODSTAWOWE INFORMACJE
1. Zebranie założycielskie stowarzyszenia zwykłego
2. Regulamin stowarzyszenia zwykłego
3. Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych w starostwie
4. Numery: NIP, REGON, konto bankowe, zgłoszenie danych uzupełniających
IV. STATUT STOWARZYSZENIA REJESTROWANEGO W KRS
1. Co to jest statut i jaką rolę pełni w stowarzyszeniu?
2. Co musi zawierać statut?
3. Co może zawierać statut?
4. Co musi zawierać statut organizacji pożytku publicznego?
5. Kto sprawdza statut rejestrującego się stowarzyszenia?
V. OD IDEI DO DOKUMENTÓW – CZYLI O TYM, JAK SPRAWNIE POWOŁAĆ STOWARZYSZENIE
1. Krok pierwszy – grupa ludzi, czyli o tym, kto może tworzyć stowarzyszenia
2. Krok drugi – projekt statutu
3. Krok trzeci – zebranie założycielskie (przygotowanie, przebieg i niezbędne uchwały)
VI. REJESTRACJA STOWARZYSZENIA W KRS – CZYLI O TYM, JAK SPRAWNIE PRZEJŚĆ FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z WPISEM DO REJESTRU
1. Złożenie wniosku o rejestrację w KRS
2. Z czego składa się wniosek o rejestrację?
VII. DECYZJE KRS – CZYLI JAK PRZEBIEGA POSTĘPOWANIE REJESTROWE W SĄDZIE
1. O czym informuje pismo z KRS?
2. Ile czasu ma sąd na rejestrację? Jak można się odwołać?
3. Numery: NIP I REGON, zgłaszanie danych uzupełniających
4. Konto bankowe stowarzyszenia
5. Czy stowarzyszenie musi mieć lokal do prowadzenia działalności?
6. Kiedy używamy statutu stowarzyszenia?
VIII. ODDZIAŁ (KOŁO) STOWARZYSZENIA I JEGO REJESTRACJA
1. Co to jest oddział stowarzyszenia? Jakie są ich rodzaje?
2. Jak powstaje oddział stowarzyszenia?
3. Zapisy o oddziałach w statucie stowarzyszenia
4. Jak rejestruje się oddział?
IX. WZORY DOKUMENTÓW PRZYDATNE W PROCESIE REJESTRACJI STOWARZYSZENIA W KRS
1. Przykładowa lista członków założycieli
2. Przykładowe uchwały podejmowane na walnym zebraniu założycielskim
3. Przykładowy wzór statutu stowarzyszenia
X. GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ZAKŁADANIA I PROWADZENIA STOWARZYSZENIA
XI. TEKST USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

facebook

Polecane produkty

Jak NGO może sprzedawać swoje usługi i produkty [kurs]
Zobacz: Jak NGO może sprzedawać swoje usługi i produkty [kurs]
89,00 zł
Poradnik o sprawozdaniu finansowym za 2021
Zobacz: Poradnik o sprawozdaniu finansowym za 2021
24,99 zł