Sklep - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Jak założyć stowarzyszenie i napisać jego statut

Wszystko o zakładaniu stowarzyszenia

Jak założyć stowarzyszenie i napisać jego statut

Praktyczny poradnik z serii 3w* (uwzględnia zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy Prawo o stowarzyszeniach obowiązujące od 20 maja 2016 r.). Znajdziesz w nim:

  • wyjaśnienie, czym jest stowarzyszenie i jakie może mieć formy,
  • opis formalności związane z zakładaniem stowarzyszenia, szczególnie rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS),
  • rady dotyczące prawidłowo napisanego statutu stowarzyszenia,
  • opis obowiązków po zarejestrowaniu w KRS, związanych z rozpoczęciem działalności.

Poradnik zawiera wyjaśnienia, przykłady oraz propozycje praktycznych rozwiązań pomocnych w rozpoczęciu działalności w formie stowarzyszenia, w tym przykładowy wzór statutu oraz listę aktów prawnych, które regulują jego działalność. To niezbędna publikacja dla wszystkich aktywnych osób i grup, które chcą zarejestrować swoją działalność społeczną w KRS w formie stowarzyszenia.

UWAGA: Do wersji drukowanej (z 2016 r.) dokładana jest errata do roz. VI poradnika (w związku z wprowadzeniem od 1 lipca 2021 r. obowiązku rejestracji elektronicznej dla fundacji rejestrujących w KRS także działalność gospodarczą).

Szczegóły

Autor(ka): Monika Chrzczonowicz, Aneta Krawczyk (Stowarzyszenie Klon/Jawor)
Wydanie: 4, 2021
Liczba stron: 124
Seria: Warto Wiedzieć Więcej (3w*)
Stan prawny: 1 lipca 2021 (do wersji drukowanej z 2016 r. dokładana jest errata do roz. VI poradnika)
Wydawca: Stowarzyszenie Klon/Jawor

Spis treści

I. WSTĘP
II. CZYM JEST STOWARZYSZENIE – DLACZEGO I KIEDY WARTO JE ZAŁOŻYĆ
1. Czym jest stowarzyszenie? Jakie są rodzaje stowarzyszeń?
2. Co to jest stowarzyszenie zarejestrowane w KRS?
3. Co to jest stowarzyszenie zwykłe?
4. Co to jest klub sportowy działający w formie stowarzyszenia?
5. Co to jest związek stowarzyszeń?
6. Czym różni się stowarzyszenie zarejestrowane w KRS od fundacji?
7. Obowiązki sprawozdawcze i księgowe stowarzyszeń
III. ZAKŁADANIE STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO – PODSTAWOWE INFORMACJE
1. Zebranie założycielskie stowarzyszenia zwykłego
2. Regulamin stowarzyszenia zwykłego
3. Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych w starostwie
4. Numery: NIP, REGON, konto bankowe, zgłoszenie danych uzupełniających
IV. STATUT STOWARZYSZENIA REJESTROWANEGO W KRS
1. Co to jest statut i jaką rolę pełni w stowarzyszeniu?
2. Co musi zawierać statut?
3. Co może zawierać statut?
4. Co musi zawierać statut organizacji pożytku publicznego?
5. Kto sprawdza statut rejestrującego się stowarzyszenia?
V. OD IDEI DO DOKUMENTÓW – CZYLI O TYM, JAK SPRAWNIE POWOŁAĆ STOWARZYSZENIE
1. Krok pierwszy – grupa ludzi, czyli o tym, kto może tworzyć stowarzyszenia
2. Krok drugi – projekt statutu
3. Krok trzeci – zebranie założycielskie (przygotowanie, przebieg i niezbędne uchwały)
VI. REJESTRACJA STOWARZYSZENIA W KRS – CZYLI O TYM, JAK SPRAWNIE PRZEJŚĆ FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z WPISEM DO REJESTRU
1. Złożenie wniosku o rejestrację w KRS
2. Z czego składa się wniosek o rejestrację?
VII. DECYZJE KRS – CZYLI JAK PRZEBIEGA POSTĘPOWANIE REJESTROWE W SĄDZIE
1. O czym informuje pismo z KRS?
2. Ile czasu ma sąd na rejestrację? Jak można się odwołać?
3. Numery: NIP I REGON, zgłaszanie danych uzupełniających
4. Konto bankowe stowarzyszenia
5. Czy stowarzyszenie musi mieć lokal do prowadzenia działalności?
6. Kiedy używamy statutu stowarzyszenia?
VIII. ODDZIAŁ (KOŁO) STOWARZYSZENIA I JEGO REJESTRACJA
1. Co to jest oddział stowarzyszenia? Jakie są ich rodzaje?
2. Jak powstaje oddział stowarzyszenia?
3. Zapisy o oddziałach w statucie stowarzyszenia
4. Jak rejestruje się oddział?
IX. WZORY DOKUMENTÓW PRZYDATNE W PROCESIE REJESTRACJI STOWARZYSZENIA W KRS
1. Przykładowa lista członków założycieli
2. Przykładowe uchwały podejmowane na walnym zebraniu założycielskim
3. Przykładowy wzór statutu stowarzyszenia
X. GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ZAKŁADANIA I PROWADZENIA STOWARZYSZENIA
XI. TEKST USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

facebook

Polecane produkty

Jak napisać dobry statut stowarzyszenia i fundacji [kurs]
Zobacz: Jak napisać dobry statut stowarzyszenia i fundacji [kurs]
149,00 zł
Ludzie w organizacji pozarządowej. Jak zarządzać zasobami ludzkimi
Zobacz: Ludzie w organizacji pozarządowej. Jak zarządzać zasobami ludzkimi Dostępna wersja PDF
29,00 zł