Sklep - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej. Praktycznie o RODO

Przepisy dotyczące danych osobowych w stowarzyszeniach i fundacjach obowiązują już 3 lata! Czy stosujesz je w Twojej organizacji?

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej. Praktycznie o RODO

Przepisy RODO obowiązują już 3 lata! (od maja 2018 r.). Nie odsuwaj tematu ochrony danych na dalszy plan! Skorzystaj z wyjaśnień i rozwiązań dostosowanych do potrzeb trzeciego sektora.

W poradniku „Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej. Praktycznie o RODO” na przykładach wyjaśniamy podstawowe kwestie związane z danymi osobowymi w stowarzyszeniu, fundacji (zgodnie z obowiązującym od 2018 r. ogólnym unijnym rozporządzeniem w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, znanym powszechnie jako RODO), czyli m.in.:

  • pojęcia związane z RODO;
  • podstawy przetwarzania danych osobowych (nie jest to tylko zgoda!), w tym danych wrażliwych;
  • omówienie typowych sytuacji, gdy organizacja przetwarza dane osobowe (np. dane pracowników, wolontariuszy, członków stowarzyszenia, odbiorców newslettera itd.);
  • postępowanie z danymi użytkowników strony www, fanpage'a organizacji na Facebooku;
  • zasady rozpowszechniania wizerunku;
  • wzory klauzul informacyjnych, wzór umowy powierzenia.

Szczegóły

Autorka: Monika Trzcińska (radca prawny z ponad 16-letnim doświadczeniem w świadczeniu usług doradztwa prawnego, w tym dla organizacji pozarządowych)
Wydanie: 1, 2020
Liczba stron: 105
Seria: ABC III SEKTORA
Stan prawny: 1 czerwca 2020
Wydawca: Stowarzyszenie Klon/Jawor

Spis treści

WSTĘP

I. ŹRÓDŁA PRAWA DOTYCZĄCEGO DANYCH OSOBOWYCH

II. WYBRANE ZAGADNIENIA OGÓLNE

1.      Dane osobowe w organizacji, czyli jak rozumieć różne pojęcia

1)      Dane osobowe

2)      Zbiór danych osobowych

3)      Dane zwykłe i szczególne kategorie danych osobowych

4)      Analiza ryzyka

2.      Role w procesie przetwarzania danych osobowych

1)      Administrator danych osobowych

2)      Współadministrator danych

3)      Podmiot przetwarzający dane osobowe

3.      Zasady przetwarzania danych osobowych

1)      Przetwarzanie danych osobowych

2)      Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych

3)      Powierzenie przetwarzania danych osobowych

4)      Upoważnienie do przetwarzania danych w organizacji

5)      Udostępnienie danych

4.      Odbiorca danych osobowych

5.      Rejestry przetwarzania danych osobowych

6.      Obowiązek informacyjny

III. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Sytuacje, w których organizacja może przetwarzać dane osobowe zwykłe

1) Organizacja posiada zgodę osoby, której dane osobowe będą przetwarzane

2) Przetwarzanie danych jest niezbędne w związku z realizacją umowy

3) Przepis prawa zobowiązuje organizację do przetwarzania danych osobowych

4) Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów

5) Inne przesłanki

2. Szczególne kategorie danych osobowych (dane wrażliwe), które organizacja może przetwarzać tylko zgodnie z konkretnymi wymogami – omówienie najczęściej stosowanych podstaw prawnych

1) Organizacja posiada wyraźną zgodę osoby, której dane będą przetwarzane

2) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw (m.in. zatrudnienie, prawo pracy)

3) Przetwarzania danych dokonuje się w ramach uprawnionej działalności prowadzonej przez fundację, stowarzyszenie

IV. OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH SYTUACJI MOŻLIWYCH W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ W ZWIĄZKU Z RODO

1. Dane osobowe w zatrudnieniu

2. Dane zleceniobiorców organizacji

3. Dane osobowe w wolontariacie

4. Dane osobowe darczyńców

5. Dane osobowe podatników przekazujących organizacji 1% podatku

6. Dane osobowe członków stowarzyszenia

7. Dane odbiorców newslettera

8. Dane osobowe beneficjentów organizacji

V. POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

1. Dane osobowe użytkowników strony internetowej

2. Fanpage na Facebooku

3. Dane członków organów (władz) organizacji a obowiązek informacyjny

4. Rozpowszechnianie wizerunku

VI. WZORY DOKUMENTÓW

1.      Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy

2.      Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych pracownika

3.      Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych zleceniobiorcy

4.      Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych wolontariusza

5.      Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych członka stowarzyszenia

6.      Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych pracownika partnera

7.      Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych darczyńcy

8.      Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych subskrybenta newslettera

9.      Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku (na fotografowanie i publikację wizerunku) z klauzulą informacyjną

10.   Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

facebook

Polecane produkty

Jak NGO może sprzedawać swoje usługi i produkty [kurs]
Zobacz: Jak NGO może sprzedawać swoje usługi i produkty [kurs]
89,00 zł
Poradnik o sprawozdaniu finansowym za 2021
Zobacz: Poradnik o sprawozdaniu finansowym za 2021
24,99 zł