Sklep - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Działalność odpłatna organizacji pozarządowych. Praktyczny poradnik

Informacje o zasadach prowadzenia działalności odpłatnej

Działalność odpłatna organizacji pozarządowych. Praktyczny poradnik

Przychodzi moment w życiu stowarzyszenia czy fundacji, kiedy tradycyjne źródła finansowania – dotacje, darowizny, składki członkowskie – nie wystarczają na rozwijanie działalności. Dlatego organizacje pozarządowe poszukują innych źródeł finansowania. Mogą być nimi pieniądze ze sprzedaży usług lub towarów, czyli m.in. przychody z działalności odpłatnej.

W poradniku z serii ABC III SEKTORA autorzy wyjaśniają w praktyczny sposób na czym polega działalność odpłatna pożytku publicznego oraz co należy zrobić, aby organizacja mogła ją rozpocząć i jakie są zasady je prowadzenia. W poradniku Czytelnicy i Czytelniczki znajdą m.in. informacje o:

  • ograniczeniach prawnych,
  • typach działalności odpłatnej,
  • dokumentacji, obowiązkach podatkowych.

Szczegóły

Autor(ka): zespół poradnik.ngo.pl, red. Alina Gałązka
Wydanie: 2, 2021
Liczba stron: 86
Seria: ABC III SEKTORA
Stan prawny: 1 maja 2021
Wydawca: Stowarzyszenie Klon/Jawor

Spis treści

WSTĘP
I. RODZAJE DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ: STATUTOWA, POŻYTKU (ODPŁATNA, NIEODPŁATNA) ORAZ GOSPODARCZA – DEFINICJE
1. Działalność statutowa
2. Działalność pożytku publicznego
3. Działalność nieodpłatna
4. Działalność odpłatna
5. Działalność gospodarcza
II. DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA CZY GOSPODARCZA?
III. JAK ZACZĄĆ?
1. Podjęcie decyzji o prowadzeniu działalności odpłatnej
2. Określenie zakresu działalności odpłatnej
3. Ogólne zapisy w statucie
4. Budżet organizacji (kalkulacja kosztów i przychodów) i polityka rachunkowości
IV. CO I JAK MOŻNA SPRZEDAWAĆ? („TYPY” DZIAŁALNOŚCI ODPŁATNEJ)
1. Pobieranie „wynagrodzenia” za „działalność” w sferze zadań publicznych
2. Sprzedaż towarów lub usług wytworzonych przez osoby niepełnosprawne lub zagrożone wykluczeniem społecznym
3. Sprzedaż przedmiotów otrzymanych w darowiźnie
V. JAKIE SĄ OGRANICZENIA W DZIAŁALNOŚCI ODPŁATNEJ? (BEZ ZYSKU I Z LIMITEM WYNAGRODZENIA)
1. Brak zysku
2. Limit wynagrodzenia
VI. DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA I NIEODPŁATNA W JEDNYM PROJEKCIE
1. Pieniądze z dotacji a działalność odpłatna
2. Wydzielenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej w projekcie (zadaniu)
3. Księgowe wydzielenie działań odpłatnych, nieodpłatnych i gospodarczych
VII. PODATKI A DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA
1. Podatek „od działań” (podatek dochodowy od osób prawnych PDOP)
2. Podatek „od pracowników” (podatek dochodowy od osób fizycznych PDOF)
3. Podatek VAT (podatek od towarów i usług)
VIII. JAKIE DOKUMENTY WIĄŻĄ SIĘ ZE SPRZEDAŻĄ? (RACHUNKI, UMOWY, POTWIERDZENIE WPŁATY)
1. Sprzedaż osobie indywidualnej
2. Kasa fiskalna
3. Faktura, umowa (+ rachunek)
4. Formularze faktur (rachunków), programy fakturowe
5. Cegiełki
IX. O CZYM JESZCZE TRZEBA PAMIĘTAĆ
1. Wolontariat a działalność odpłatna
2. Sprawozdania finansowe a działalność odpłatna
3. Działalność odpłatna a gospodarcza
X. DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA: PODSUMOWANIE

facebook