Sklep - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Finanse organizacji pozarządowej. Co każdy zarząd powinien o nich wiedzieć

Podstawowe informacje o zarządzaniu finansami w organizacji pozarządowej

Finanse organizacji pozarządowej. Co każdy zarząd powinien o nich wiedzieć

Zarząd organizacji powinien znać podstawowe zasady zarządzania finansami, aby móc zapewnić bezpieczeństwo finansowe swojej organizacji. Musi też mieć pewien poziom wiedzy rachunkowej, żeby dobrze współpracować z księgowością. Nawet, jeśli nie zna bardzo dobrze ustawy o rachunkowości czy skomplikowanych, licznych przepisów podatkowych – jest to wiedza, którą muszą mieć księgowi prowadzący księgi rachunkowe organizacji.

W poradniku z serii ABC III SEKTOR "Finanse organizacji pozarządowej. Co każdy zarząd powinien o nich wiedzieć" przybliżamy podstawowe zasady i narzędzia niezbędne do efektywnego zarządzania finansami w organizacji pozarządowej. W poszczególnych rozdziałach znajdziesz m.in. następujące informacje:

  • na jakie zapisy statutu stowarzyszenia/fundacji powinien zwrócić uwagę zarząd organizacji w konktekście jej finansów,
  • jakie są zasady prowadzenia rachunkowości organizacji pozarządowej,
  • terminy składania deklaracji i obowiązkowych sprawozdań,
  • przykładowy wzór sprawozdania finansowego,
  • zasady dobrej współpracy księgowości i zarządu.

Szczegóły

Autor(ka): Teresa Zagrodzka, Tomasz Bruski
Wydanie: 2, 2020
Liczba stron: 64
Seria: ABC III SEKTORA
Stan prawny: 1 lutego 2020
Wydawca: Stowarzyszenie Klon/Jawor

Spis treści

I. WSTĘP
II. PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
1. Ważne zapisy w statucie
2. Odpowiedzialność zarządu
III. RACHUNKOWOŚĆ ORGANIZACJI
1. Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów
2. Program księgowy, polityka rachunkowości
3. Plan kont
4. Koszty statutowe i koszty ogólnego zarządu
5. Dokumentacja finansowa
6. Zawieranie umów
7. Środki trwałe
8. Prowadzenie kasy
9. Gospodarka finansowa
IV. ZARZĄDZANIE FINANSAMI: BUDŻET I PRZEPŁYWY FINANSOWE, ZAKUPY
1. Budżet i jego realizacja
2. Przepływy finansowe
3. Zamówienia i zakupy
V. TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI I ZAPŁATY ZOBOWIĄZAŃ WOBEC BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ INNE OBOWIĄZKI ORGANIZACJI
1. Deklaracje/płatności miesięczne
2. Najczęściej składane deklaracje roczne
3. Obowiązkowe sprawozdania roczne
4. Ustawa o „praniu pieniędzy”
VI. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
1. Podstawowe informacje o sprawozdaniu finansowym
2. Bilans
3. Rachunek zysków i strat
4. Informacja dodatkowa
VII. ZAKOŃCZENIE

facebook

Polecane produkty

Jak NGO może sprzedawać swoje usługi i produkty [kurs]
Zobacz: Jak NGO może sprzedawać swoje usługi i produkty [kurs]
69,00 zł