Jeśli masz już u nas konto, zaloguj się na stronie logowania.

Dane osobowe
Adres
Hasło
klauzula informacyjna
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., (RODO), informujemy, iż administratorem Pani/a danych osobowych jest Stowarzyszenie Klon/Jawor z siedzibą przy ul. Szpitalnej 5/5, 00-031 Warszawa, e-mail: klon@klon.org.pl. Więcej ›
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym podczas rejestracji konta w sklepie tj. imię i nazwisko, adres email, adres do doręczeń (ulica, numer domu/mieszkania, miasto, województwo, kod pocztowy) w celu prowadzenia sklepu, realizacji umów o świadczenie usług lub umów sprzedaży, obsługi reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dochodzenia możliwych roszczeń wobec Klientów na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO, oraz w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO w zakresie i w celach wskazanych w treści zgód.
 2. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione:
  1. Poczcie Polskiej w celu dostarczenia zamawianego przez Klienta produktu;
  2. firmom kurierskim w celu dostarczenia zamawianego przez Klienta produktu.
 3. Pana/Pani dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy lub wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 5. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przewarzania, prawo do przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
 6. W przypadku wyrażenia zgody ma Pan/Pani prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stowarzyszenie Klon/Jawor, w szczególności korzystanie ze sklep.ngo.pl. W przypadku niepodania danych osobowych, Stowarzyszenie Klon/Jawor nie będzie w stanie świadczyć wskazanych usług.
 9. Administrator Danych Stowarzyszenie Klon/Jawor informuje, iż nie będzie wykorzystywał Pana/Pani danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Pana/Panią wpływa.