Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej. Podstawowe informacje o RODO

Nowe przepisy dotyczące danych osobowych

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej. Podstawowe informacje o RODO

25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, znane jako RODO. Wprowadzenie RODO w życie w organizacji może być dla wielu z nich nie lada wyzwaniem, ponieważ przepisy są zupełnie nowe. RODO nie należy się jednak bać – aby było to możliwe trzeba jednak najpierw zrozumieć jak działają nowe zasady przetwarzania danych i ich ochrony.

W najnowszym poradniku „Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej. Podstawowe informacje o RODO” wyjaśniamy podstawowe kwestie związane z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, czyli m.in.:

  • przybliżamy podstawowe pojęcia związane z ochroną danych osobowych;
  • wyjaśniamy zasady przetwarzania danych, w tym kwestie związane z ustaleniem podstawy przetwarzania danych (bo to nie zawsze musi być zgoda);
  • radzimy, jak spełnić obowiązek informacyjny oraz jak formułować klauzule informacyjne;
  • piszemy o prawach osób, których dane przetwarza organizacja;
  • wyjaśniamy obowiązki administratora danych (czyli organizacji);
  • wyjaśniamy czym jest analiza ryzyka;
  • opisujemy uprawnienia nowego organu nadzoru (UODO) oraz zasady odpowiedzialności na naruszenie przepisów.

Szczegóły

Autor(ka): Jarosław Greser, Natalia Benderska
Wydanie: 1, 2018
Liczba stron: 120
Seria: ABC III SEKTORA
Stan prawny: 1 czerwca 2018
Wydawca: Stowarzyszenie Klon/Jawor
facebook

Spis treści

WSTĘP
I. NOWE PRZEPISY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
1. Terytorialny zakres stosowania
2. Jak rozumieć preambułę do RODO? Czym jest Grupa Robocza art. 29?
10 najważniejszych zmian w ochronie danych osobowych. O czym musi wiedzieć Twoja organizacja [infografika] 7
II. IDENTYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH
1. Czym są dane osobowe
2. Jakie informacje nie są danymi osobowymi
3. Szczególne kategorie danych osobowych
4. Zbiór danych
III. USTALENIE PODMIOTÓW I OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH
1. Administrator danych osobowych
2. Współadministrator
3. Podmiot przetwarzający
4. Przedstawiciele administratorów lub podmiotów przetwarzających niemających jednostki organizacyjnej w Unii 17
IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Na czym polega przetwarzanie danych osobowych
2. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych
3. Podstawy przetwarzania danych osobowych
4. Powierzenie przetwarzania
Dalsze powierzenie przetwarzania
5. Zgoda na przetwarzanie danych
6. Warunki wyrażenia zgody
7. Warunki wyrażenia zgody przez dziecko w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego
8. Zatrudnianie pracowników na umowę o pracę
V. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE
1. Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą
2. Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą 36
VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
1. Tryb wykonywania praw
2. Prawo dostępu do danych osobowych
3. Prawo do sprostowania danych
4. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
5. Prawo do przenoszenia danych
6. Prawo do ograniczenia przetwarzania
7. Prawo do sprzeciwu
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
9. Profilowanie
10. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
VII. OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA
1. Ogólne obowiązki administratora
2. Uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych
3. Współpraca z organem nadzorczym
VIII. USTALENIE WEWNĘTRZNYCH ZASAD OCHRONY DANYCH W ORGANIZACJI, DOKUMENTY
1. Analiza ryzyka
2. Ocena skutków dla ochrony danych
Schemat metodologii tworzenia oceny skutków dla ochrony danych (DPIA)
3. Rejestry przetwarzania
4. Pozostałe dokumenty
IX. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
1. Wyznaczenie inspektora ochrony danych
2. Status inspektora ochrony danych
3. Zadania inspektora ochrony danych
X. RELACJE Z ORGANEM NADZORU
1. Organ nadzoru
2. Postępowanie w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych
Informowanie organu nadzoru
Informowanie osób poszkodowanych
3. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
4. Certyfikacja i kodeksy postępowania
XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Odpowiedzialność cywilna
2. Odpowiedzialność administracyjna
3. Odpowiedzialność karna